[Satu Mare] Anunț

Asociația Română pentru Reciclare – ROREC cu sediul în București, sector 1, str. Sevastopol, nr. 24, in calitate de titular al proiectului “Extindere centru pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)” propus a se realiza în municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 23, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunț.

Etichete: