Funcționari și voluntari – ANFP și Patrula de Reciclare, pentru o cultură a performanței în educația de mediu

Sprijinul pe care Agenția Națională a Funcționarilor Publici îl acordă Patrulei de Reciclare dovedește că programul de educație de mediu merită încredere. ANFP este o instituție de prestigiu, care așteaptă performanță inclusiv de la proiectele pe care le susține. Este o motivație extraordinară pentru copiii, tinerii și profesorii care participă la program. Vă dați seama ce înseamnă, pentru o clasă de elevi, să fie primiți de primarul orașului lor, iar acesta să le spună: ”Bravo, copii! Am auzit că faceți niște lucruri extraordinare cu mobilizarea la reciclare. Aveți tot sprijinul meu. Haideți să vedem ce putem face împreună!” declara Ada Lungu, editorul PR al Patrulei de Reciclare, la una din edițiile emisiunii Ora Patrulei de Reciclare dedicată Suporterilor programului.

De mai mulți ani, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici aduce împreună funcționarii publici din comunitățile din țară și tinerii voluntari din Patrula de Reciclare, într-un efort de solidaritate care încurajează colectarea selectivă a deșeurilor electrice și comportamentul civilizat și responsabil față de mediul înconjurător.

Parteneriatul nostru este deja unul tradițional și constă într-o promovare reciprocă a proiectelor. În administrația publică, problemele de mediu ne aduc împreună și de aici a plecat și această colaborare. ANFP promovează în mediul public Patrula de Reciclare și Suporterii Patrulei, impulsionând instituțiile și autoritățile publice să se implice. În plus, ne-am gândit că exemplul nostru instituțional, ca Suporteri permanenți, va fi un exemplu și pentru alți colegi” explica Adriana Cârciumaru, Director de comunicare şi relaţii internationale al ANFP, în cadrul aceleiași emisiuni.

ANFP trimite în fiecare an, membrilor săi, apeluri să-și ajute Patrula de Reciclare și invită reprezentanții Patrulei la conferința internațională ”Inovație și calitate în sectorul public” – un parteneriat conturat de doamna Cârciumaru astfel: ”Am reușit, prin evenimentele noastre să creăm punți de legătură între administrație și societatea civilă, să contribuim la educarea, formarea și implicarea funcționarilor publici în problemele de actualitate din domeniul ecologiei. Premiem, la fiecare ediție a conferinței, exemplele de bune practici în protecția mediului. Colaborarea cu Asociația RoRec și Patrula de Reciclare face parte din demersul nostru constant de a implica întreaga societate în acest proces.

Pentru voluntarii Patrulei de Reciclare, fiecare astfel de gest de susținere și de încredere le dă curaj să facă și mai mult, și mai bine. Ca Suporter al programului, ANFP conferă credibilitate mesajului lor. Patrula este formată din copii, dar misiunea lor este serioasă, demnă de atenția tuturor adulților și chiar mai mult – a liderilor.

Adriana Cârciumaru punctează importanța pe care ANFP o acordă protecției mediului: ”Noi, ca instituție, ne-am asumat anumite valori la nivel social. Printre altele, promovăm soluții care duc la un consum redus de energie, limitând utilizarea resurselor materiale. Aducem în atenția funcționarilor publici și a administrației publice teme și subiecte de protecția mediului, atât la cursurile de formare cât și în cadrul evenimentelor. La evenimentele internaționale la care participăm, prezentăm exemple de bune practici din România.”

Liderii și funcționarii din administrație nu sunt doar profesioniștii responsabilide implementarea politicilor de mediu. Ei sunt, de asemenea, cetățeni, părinți. Cu fiecare exemplu personal și instituțional care ajută copiii să informeze, să comunice, să mobilizeze, comunitățile lor devin povești de succes în cadrul programului. Aflați cum puteți fi Suporteri ai Patrulei de Reciclare, pe www.patruladereciclare.ro

Etichete: