telverde
patrula de reciclare
sgs_ukas
iso

Taxa vizibilă

Activităţile Asociaţiei RoRec sunt susţinute financiar prin contribuţia consumatorilor pentru acoperirea costurilor de colectare, tratare şi eliminare nepoluantă a deşeurilor electrice. Această contribuţie apare ca o taxă vizibilă, cunoscută sub diferite denumiri, precum taxa verde sau taxa eco.

Cum poate contribui fiecare dintre noi la eliminarea nepoluantă a deşeurilor?

Prin plata taxei vizibile și prin debarasarea corectă de aceste deșeuri electrice în punctele special amenajate. Plata taxei este o contribuţie aplicată echipamentelor electrice, electronice şi electrocasnice, începând cu data de 30 iulie 2007 şi reprezintă costurile colectării şi reciclării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Valorile taxei vizibile asigură astfel finanţarea întregului proces de colectare selectivă şi reciclare responsabilă a DEEE, precum şi îndeplinirea obiectivelor de mediu prevăzute atât de legislaţia europeană, cât şi de cea românească.

Care este rolul taxei vizibile?

Această taxă finanţează costurile reciclării aparaturii electrice şi electronice pe care vrem să o înlocuim, fie pentru că s-a defectat, fie pentru că este depăşită moral. Achitarea acestei taxe fixe, stabilită în funcţie de tipul echipamentului nou achiziţionat, asigură fondurile necesare pentru eliminarea nepoluantă a aparaturii vechi, devenită de acum deşeu.

Plătind această sumă, în mod transparent, fiecare dintre noi contribuie direct la protejarea mediului înconjurător, la valorificarea elementelor utile din aparatura veche şi la crearea unui sistem eficient de eliminare şi neutralizare a deşeurilor.

Unde se duc banii noştri?

Sumele provenite din taxa vizibilă sunt colectate de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec, în mod transparent, printr-un proces supus controlului autorităţilor şi sunt apoi cheltuite în procesul de gestionare a deşeurilor.

Acest proces include: colectarea DEEE, manipularea, sortarea şi dezmembrarea echipamentelor vechi, neutralizarea şi reciclarea lor, transportul diferitelor categorii de deşeuri către reciclatori specializaţi, tratarea şi reciclarea diferitelor componente conform indicatorilor de performanţă stabiliţi de lege și de standardele europene CENELEC aplicabile DEEE, pentru obţinerea de materii prime secundare şi reintroducerea lor în procesul de producţie, informarea consumatorilor, raportarea către autorităţile statului. Toate aceste operaţiuni sunt susţinute din taxa vizibilă pe care o achităm la achiziţionarea unui produs nou.

De ce plătim această taxă?

Pentru că suntem direct responsabili de deşeurile pe care le producem.

Conform legislaţiei în vigoare, deşeurile de echipamente electrice şi electronice se colectează în centre special amenajate sau în magazinele distribuitoare. Ne este interzis prin lege să aruncăm aparatura veche la gunoi, pe câmpuri sau în spatele blocului.

Care sunt motivele care stau la baza acestei decizii?

Statisticile ne demonstrează că problemele de mediu devin din ce în ce mai acute. Reciclarea a devenit o soluţie obligatorie pentru conservarea resurselor naturale şi pentru reducerea poluării mediului. Învăţând să reciclăm, învăţăm de fapt să devenim locuitori responsabili ai planetei albastre.

În primul rând deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) sunt nocive pentru mediu, de 10 ori mai mult decât deşeurile menajere. DEEE–urile au în structura lor multe componente non-biodegradabile, ce conţin substanţe toxice, dintre care cele mai periculoase sunt plumbul, mercurul şi cadmiul. Prin colectarea şi tratarea DEEE-urilor conform standardelor de mediu, substanţele nocive nu mai sunt eliminate în apă, aer sau în pământ şi astfel contribuim activ la protecţia mediului.

În ceea ce priveşte DEEE-urile, 75% din componente sunt reciclabile şi pot fi reintroduse în industrie, la costuri mult mai mici. Prin urmare, alegând să ne debarăsăm responsabil de electrocasnicele vechi, inutile sau stricate din casele noastre şi ducându-le la centrele de colectare prevenim consumul inutil de materii prime şi risipa materialelor care sunt încă folositoare.

Putem evita achitarea taxei vizibile?

Nu. Valoarea acesteia este inclusă în preţul de achiziţie al produsului electronic sau electrocasnic.

Taxa vizibilă este aplicată tuturor electronicelor şi electrocasnicelor de pe piaţă?

Da. Indiferent de marcă, vom plăti taxa vizibilă, deoarece aceasta este inclusă în preţul de achiziţie. Taxa vizibilă este asumată de către toţi producătorii şi distribuitorii de electrice şi electronice.