telverde
patrula de reciclare
sgs_ukas
iso

Misiune

Misiunea RoRec este de a contribui activ la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a sănătăţii umane, pentru utilizarea raţională a resurselor naturale, prin asigurarea de servicii complete de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi implicit prin reintroducerea lor ca materii prime „secundare” în circuitul economic.

despre noi
scop

Viziune

Asociaţia RoRec îşi concentrează eforturile pentru ca fiecare dintre noi să devină conştient de impactul pe care îl are în comunitatea în care trăieşte şi de faptul că suntem direct responsabili de deşeurile pe care le generăm.

Acestea reprezintă surse de materii prime secundare şi prin reciclarea lor contribuim la utilizarea raţională a resurselor naturale, dar reprezintă în acelaşi timp o ameninţare la adresa mediului înconjurător, în cazul în care nu sunt corect reciclate.

Valori

excelenta

Excelenţă

Suntem ceea ce în mod repetat facem. Așadar, excelența nu este un act, ci un obicei.

Aristotel

Inovaţie

Inovaţie

Inovația nu este produsul unei gândiri logice, deși rezultatul este legat de o structură logică.

Albert Einstein

Responsabilitate

Responsabilitate

Prețul măreției este responsabilitatea.

Winston Churchill

despre noi

Eficienţă

Eficiența înseamnă să faci mai bine lucrurile care au fost deja făcute.

Peter F. Drucker

despre noi

Comunicare

Cuvintele, cu siguranță sunt cel mai puternic drog folosit de omenire.

Rudyard Kipling