Luna august a venit și cu o nouă certificare pentru Asociația RoRec: ISO 14001:2015

Sistemul de management de mediu ISO 14001:2015 reprezintă cadrul pentru abordarea strategică a politicilor, planurilor și acțiunilor de mediu ale organizațiilor care își gestionează responsabilitățile de mediu într-o manieră sistemică, pentru a contribui la sustenabilitatea operațiunilor lor.

”Prin procesul de certificare pentru ISO 14001, Asociația RoRec și-a redefinit și reevaluat toate aspectele de mediu ce rezultă din desfășurarea tuturor activităților și furnizarea serviciilor sale, precum și aspectele de mediu ce pot rezulta la partenerii săi, în gestionarea DEEE”, a explicat Mihai Porojan, manager Departament Logistica si Tehnologii.

”Acest tip de certificare este important în primul rând deoarece confirmă faptul că în procesele de lucru ale asociației se folosește un sistem riguros și adaptat cerințelor europene. De asemenea, are relevanță în sistematizarea tuturor activităților. O abordare sistematică și pro-activă duce la reducerea riscurilor de mediu, la economia de costuri și la siguranța legală. Observăm cu rigurozitate legislația de mediu relevantă și reglementările prin intermediul cărora este implementată”, a completat.

O astfel de certificare este importantă și pentru a reconfirma încrederea pe care ne-o oferă de peste 12 ani toți partenerii noștri: comunități, agenții guvernamentale, bănci, asiguratori și clienți.

Etichete: